Aktivity

Den otevřených dveří Biologického centra Akademie věd v  Českých Budějovicích
7. a 8. listopadu 2019

V rámci Dne otevřených dveří na Biologickém centru AV ČR jsme seznámili studenty gymnázií s naší prací se sbírkou půdních bakterií. Studenti si sami vyzkoušeli některé kroky molekulárních metod i metod mikrobiologických a velmi zdatně pipetovali roztoky z kitu a očkovali bakterie.

Oddělení půdní mikrobiologie - Stanoviště: Půdní bakterie

Foto  RNDr. Dana Elhottová, Ph.D., Bc. Karolína Farková

Expozice o půdě na výstavě Hobby 2019 v Českých Budějovicích

https://www.bc.cas.cz/novinky/detail/4854-navstivte-expozici-o-pude-na-vystave-hobby-2019/

8/5/2019 Expozice Sbírky půdních bakterií BCCO

Odborný výklad L. Jíšové o vlastnostech půdních bakterií a unikátních sbírkách půdních organismů BCCO, které byly představeny formou minivýstavy „Příběhy sbírek“ v mobilní laboratoři BC AVČR (foto D. Elhottová)

Pozorování živých exponátů Sbírky půdních bakterií BCCO pod mikroskopem a na živných kultivačních médiích (foto D. Procházková)

Velký úspěch zejména u dětských návštěvníků měla „Škola hrou“, která pod vedením pracovnic Laboratoře půdních bakterií ÚPB BC AVČR

(Bc. K. Farkové a L. Jíšové) provedla zájemce procesem izolace mikroorganismů z půdy na živná média (foto D. Elhottová)

 

Kultivační úspěchy malých mikrobiologů, kteří formou školy hrou zkusili práci půdních mikrobiologů (foto D. Elhottová)


Je složité "dělat vědu"a stanu se vědcem?

Podpora fungování a popularizace biologických sbírek AV ČR

ÚNOR 2019

Edukačně popularizační program pro středoškolské studenty je zaměřený na problematiku šíření bakteriální rezistence v prostředí. Zahrnuje přednášku zakončenou diskusí a návštěvu Laboratoře půdních bakterií ÚPB BC AVČR včetně Sbírek půdních bakterií BCCO.V únoru 2019 program absolvovalo 20 středoškolských studentů veterinárního oboru (SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích).

 

Den otevřených dveří Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích
9. a 10. listopadu 2018

Oddělení půdní mikrobiologie. Místo: Půdní bakterie

V rámci popularizace sbírky půdních bakterií byly připraveny tvůrčí vědecké dílny, na kterých si návštěvníci mohli vyzkoušet práci vědce, například jak izolovat jednotlivé bakterie. Workshopy obdržely mnoho pozitivních zpětných vazeb.

 

Foto RNDr. Dana Elhottová, Ph.D., Ing. Václav Krištůfek, CSc., Ing. Nina Kernerová