Úvod

Sbírka kultur environmentálních bakterií je součástí Sbírek organismů Biologického centra (BCCO). Od roku 2015 jsou do ní deponovány vybrané kultury izolované a charakterizované v rámci výzkumných projektů řešených na pracovišti půdní mikrobiologie BC AVČR. Sbírka zahrnuje izoláty především z půd, ale i z jeskynních a hlubinných substrátů, půdotvorných sedimentů minerálního i organického původu, trávicích traktů a exkrementů půdních bezobratlých živočichů, ale i z hnoje a zažívacího traktu hospodářských zvířat. Kultury jsou využívány zejména pro vědecké účely a výuku na pracovišti. V současné době je jedním z našich prioritních témat výskyt a šíření bakteriální odolnosti k antimikrobiálním léčivům v prostředí. Vybrané kultury jsou charakterizovány zejména s ohledem na tetracyklinový rezistom.
Zahájení převodu kultur z pracovních sbírek, jejich bezpečné uchovávání a katalogizace bylo podpořeno projektem AVČR Strategie21, Program: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE).